Техническа характеристика на гвоздеи

СТРОИТЕЛНИ ГВОЗДЕИ

гладко стебло, плоска, потъваща и чашковидна глава

Диаметър на главата, D в мм
Ориентировъчно тегло на 1000 броя, в грама
Брой гвоздеи в един килограм

 

ФАСОННИ ГВОЗДЕИ

гвоздеи с гладко стебло и кръгла цилиндрична глава

Диаметър на главата, D в мм
Ориентировъчно тегло на 1000 броя, в грама
Брой гвоздеи в един килограм

 

гвоздеи за дървена опаковка (гвоздеи с гладко стебло и плоска глава);

Диаметър на главата, D в мм
Ориентировъчно тегло на 1000 броя, в грама
Брой гвоздеи в един килограм

 

тапицерски гвоздеи (гвоздеи с гладко стебло и потъваща глава);

Диаметър на главата, D в мм
Ориентировъчно тегло на 1000 броя, в грама
Брой гвоздеи в един килограм

 

СПЕЦИАЛНИ ГВОЗДЕИ

гвоздеи с квадратно стебло

Диаметър на главата, D в мм
Ориентировъчно тегло на 1000 броя, в грама
Брой гвоздеи в един килограм

 

квадратно усукани гвоздеи


Диаметър на главата, D в мм
Ориентировъчно тегло на 1000 броя, в грама
Брой гвоздеи в един килограм

 

гвоздеи с валцована спирала

Диаметър на главата, D в мм
Ориентировъчно тегло на 1000 броя, в грама
Брой гвоздеи в един килограм

 

гвоздеи с валцовани пръстени

Диаметър на главата, D в мм
Ориентировъчно тегло на 1000 броя, в грама
Брой гвоздеи в един килограм

 

покривни гвоздеи

Покривни гвоздеи
Диаметър на главата, D в мм
Ориентировъчно тегло на 1000 броя, в грама
Брой гвоздеи в един килограм
Покривни гвоздеи с много голяма глава
Диаметър на главата, D в мм
Ориентировъчно тегло на 1000 броя, в грама
Брой гвоздеи в един килограм

 

двуглави гвоздеи

d, mm D, mm L, mm l, mm Kg / 1000 бр. бр./ kg
2,8 ± 0,08 5,9 + 0,5 55 10 3,8 265
3,1 6,5 55 10 4,0 250
3,1 6,5 65 10 4,7 213
3,1 6,5 70 10 5,1 196
3,4 7,1 80 10 7,0 143
3,8 8,0 80 10 7,7 130
4,2 8,8 80 10 9,4 106

 

гвоздеи за автоматично коване

Диаметър на главата, D в мм
Ориентировъчно тегло на 1000 броя, в грама
Брой гвоздеи в един килограм

 

овални гвоздеи

Овална цилиндрична глава

Щифтовидна овална глава

Диаметър, в мм d 1,6 2,0 2,4 2,7 3,4 3,8 4,2
D 2,7 3,4 3,8 4,2 5,0 5,5 6,0
Дължина на гвоздея, l в мм 30 45 60 65 75 90 100
40 50
Диаметър
на главата, в мм
dh – 1,6d 2,6 3,2 3,8 4,3 5,4 6,1 6,7
Dh – 1,4 D 4 5 5 6 7 7,7 8,4

 

едновърхи гвоздеи

Ориентировъчно тегло на 1000 броя, в грама
Брой гвоздеи в един килограм

 

двувърхи гвоздеи

Ориентировъчно тегло на 1000 броя, в грама
Брой гвоздеи в един килограм

 

гвоздеи тип „панел пинс”

Диаметър на главата, D в мм
Ориентировъчно тегло на 1000 броя, в грама
Брой гвоздеи в един килограм

 

г-образни гвоздеи

Диаметър на главата, D в мм
Ориентировъчно тегло на 1000 броя, в грама
Брой гвоздеи в един килограм

 

гвоздеи за бетон

Диаметър на главата, D в мм
Ориентировъчно тегло на 1000 броя, в грама
Брой гвоздеи в един килограм

 

скоби


Ориентировъчно тегло на 1000 броя, в грама
Брой cкоби в един килограм

нагорe

<=' ? ' ' '>