ЕН БИ ЕЙ СТИИЛ ЕООД

Българският производител на оградни пана , оградни системи, габиони и арматурна мрежа.

ПОЦИНКОВАНИ ОГРАДНИ ПАНА СЛЕД ЗАВАРКА

ОГРАДНИ ПАНА
ogradni-pana
ОГРАДНИ КОЛОВЕоградни колове ГАБИОНИ
габиони
ОГРАДИ ЗА ЖИВОТНИogradi-jivotni
ВРАТИ И ПОРТАЛИПешаходна врата ПОЦИНКОВАНЕпоцинковане ПРАХОВО БОЯДИСВАНЕпрахово боядисване ЗЕМЕДЕЛСКА ОГРАДАземеделска ограда
СПОРТНИ ИГРИЩА
ограда за спортна площадка
АРМАТУРНА МРЕЖА
арматурна мрежа
 ПРОФИЛИРАНА ЛТ ЛАМАРИНАлт ламарина  МЕТАЛНИ ВРАТИметални врати
ГВОЗДЕИ
гвоздеи
 ПЛЕТЕНА МРЕЖАплетена мрежа  ПЛЕТЕНА МРЕЖА С PVC покритиеплетена мрежа с pvc покритие
 ХЕКСАГОНАЛНА МРЕЖА / шестоъгълни отвори/
хексагонална мрежа
 ЗАВАРЪЧНА ТЕЛ – ПОМЕДЕНА И НЕПОМЕДЕНА ТЕЛ
заваръчна тел
 БОДЛИВА ТЕЛ – ПОЦИНКОВАНА БОДЛИВА ТЕЛ
бодлива тел
 ИЗПРАВЕНИ ТЕЛОВЕ
изправени телове
 СТОМАНЕН НИСКО ВЪГЛЕРОДЕН ТЕЛ
стоманен ниско въглероден тел
 СТОМАНЕН ТЕЛ С PVC ПОКРИТИЕ
тел с pvc покритие
лозарски колове ен би ей стиил  garajni-tekst navesi-tekst

ДОСТАВКА В ЦЯЛАТА СТРАНА , ДО ТОЧЕН АДРЕС НА КЛИЕНТА

доставка в цялата страна

 

Ен Би Ей Стиил ЕООД предлага и външни услуги за клиенти :
поцинковане и прахово боядисване на детайли.